banner.jpg

 


 
เว็บไซต์หน้าหลักงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สื่อเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning สื่อเรียนรู้เสมือนจริง 360 องศา
สื่อเรียนรู้ e-Book สื่อเรียนรู้ AR-Book
สื่อเรียนรู้ video-Book สื่อเรียนรู้ audio-Book ทีมงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

           

 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
วันนี้
dd
30
เมื่อวานนี้
w
93
เดือนนี้
ff
1,352
เดือนที่แล้ว
gd
249
ปีนี้
ff
1,352
ปีที่แล้ว
fff
40,145

 

                                                                                                           Your IP Address 54.145.232.99




Copyright 2016  MSU Learning Center powered by Dunyathep Phattharagoson  Tel : 2426 , 2822  website : www.elearning.msu.ac.th  e-mail : elearning@msu.ac.th
Last Update : 26.01.2559