เกี่ยวกับรายวิชา
ประมวลรายวิชา
วีดิทัศน์แนะนำรายวิชา
อาจารย์ประจำรายวิชา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หนังสืออ่านประกอบ
เอกสารอ้างอิง
เนื้อหาการเรียน
บทที่ 1  สารสนเทศ
             ทรัพยากรสารสนเทศ
            การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 2  หลักและวิธีประเมินคุณค่า
             ทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 3  เครื่องมือช่วยในการเลือก
บทที่ 4  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 5  การจัดการทรัพยากร
             สารสนเทศก่อนนำออกบริการ
บทที่ 6  การประเมินผลการใช้ประโยชน์
             ทรัพยากรสารสนเทศ
             การคัดออก และการทดแทน
  หลักการประเมินทรัพยากร
  สารสนเทศ
  วิธีประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
  ตัวอย่างการประเมินคุณค่าทรัพยากร
  สารสนเทศประเภท / ชนิดต่าง ๆ
    - บัตรบรรณนิทัศน์การแนะนำ
       หนังสือวิชาการ
    - บัตรบรรณนิทัศน์การแนะนำ
       หนังสือเริงรมย์ 
  ตัวอย่าง บทชี้นำเรื่องเริงรมย์
  ตัวอย่างการแนะนำทรัพยากร
  ไม่ตีพิมพ์
  ตัวอย่างการวิจารณ์ทรัพยากร
  ไม่ตีพิมพ์
   สื่อประกอบการสอน
   แบบฝึกหัด
 

บทที่ 2 หลักและวิธีประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ

   ตัวอย่างการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศประเภท / ชนิดต่าง ๆ

บัตรบรรณนิทัศน์การแนะนำหนังสือเริงรมย์


คึกฤทธิ์ ปราโมช, พล. ต. ม.ร.ว. สี่แผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2506.

         แกนของเรื่อง เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 5 6 7 และ 8 สะท้อนภาพชีวิตเด็กสาวที่กำพร้าแม่ แม้มีพ่อแต่ก็ต้องแยกมาเติบโต เป็นสาวชาววังแล้วออกมาใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านในกรุงเทพฯ ด้วยความกตัญญู
         ความรักความเอาใจใส่ดูแลครอบครัว สามีที่รับข้าราชการ ลูกจริงลูกเลี้ยงติด สามี ตลอดจนญาติพี่น้องทั้งดีและเลว ความอดทนอดกลั้นปฏิบัติตัวอย่าง เหมาะสม ชีวิตแม้มีอุปสรรคนานัปการก็ดำเนินผ่านพ้นไปด้วยดี
ตัวละครเด่น พลอย เปรม ช้อย เสด็จ สาย อุ่น เพิ่ม เชย ชิต เนื่อง และลูก ๆ ของพลอย คือ อ้น อั้น อ๊อด และประไพ
         ฉาก ชีวิตและความเป็นอยู่ภายในวังหลวง บ้านข้าราชการริมคลอง สวนฝั่งธนบุรี บ้านข้าราชการและคหบดีในกรุงเทพฯ พระราชวังบางปะอิน และชนบทบริเวณใกล้เคียง การเดินทางโดยรถไฟและการพายเรือในท้องทุ่ง และฉากต่างประเทศเช่น สิงคโปร์ อินเดีย กรุงลอนดอน กรุงปารีส
         ภาษา ภาษาชาววัง เช่น “วันนี้พาลูกสาวมาถวายตัวมังคะ” “เอามา ให้แล้วละก็ให้ข้าให้ขาดนะ” ภาษาชาวบ้านแบบสุภาพและคุ้นเคย เช่น “จะ ไปจะมาก็ไม่รู้กัน ถ้ารู้ตัวก่อนฉันจะได้หาของที่แม่แช่มชอบไว้ให้กิน” “คุณละก้อ ตามใจฉันเสียจนเสียคน อยู่กับใครไม่ได้นาน ต้องกลับมาคุณอีกทุกที”
        การดำเนินเรื่อง ดำเนินเรื่องราบเรียบแบบเล่าเรื่อง มีบรรยาย ประกอบบทเจรจา
        ผู้แต่งคือ พล ต. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เติบโตและมีชีวิตใกล้ชิด กับชาววังจึงซึมซับเหตุการณ์ สถานที่ บรรยากาศ ชีวิตชาววังมาเสนอได้สมจริง

        ปอนด์ขาว 60 กรัม 16 หน้ายก 2 เล่ม 572+772 หน้า เล่มละ 60 บาท มีภาพถ่ายขาวดำจากการละครโทรทัศน์จำนวน 24 หน้า


ประภัสสร เสวิกุล. ลอดลายมังกร. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534.

        แกนของเรื่อง การต่อสู้ชีวิตของหนุ่มน้อยชาวจีนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตัวเปล่าโดยทิ้งลูกเมียไว้ที่บ้านเกิดมาก่อร่างสร้างตัวในกรุงเทพฯ ในช่วง ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา อาศัยความอดทน ทำงานหนัก ประหยัด กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่อาศัยทำงานเลี้ยงครอบครัวเท่า ๆ กับ แผ่นดินเกิด จนสามารถยกตัวเองจากอดอยากขึ้นเป็นเถ้าแก่ร่ำรวยมหาศาล
        ตัวละครเด่น เถ้าแก่เหลียง สื่อพาณิชย์ ภรรยา 3 ลูกหลานชายหญิง นับสิบคน
        ฉาก ครอบครัวชาวจีนและสำนักงานห้างร้านในกรุงเทพฯ และฮ่องกง
        ภาษา ภาษาพูดแบบชาวบ้านค่อนข้างสุภาพ เช่น “มันเป็นบุญเป็น กรรมของเขาที่ทำร่วมกันแต่ชาติปางก่อน ธุระอะไรจะต้องลากมันไปก่อเวร ก่อกรรมขึ้นใหม่ในชาตินี้ด้วย” “ขอให้เลือกทำแต่สิ่งที่สะอาดเหมือนอย่างมด
ที่เลือกกินแต่ของสะอาดและอยู่ในที่สะอาด อย่ามักง่ายหรือเห็นแก่ได้อย่างหนอนที่อยู่ที่กินได้แม้กระทั่งในส้วม”
        การดำเนินเรื่อง ดำเนินเรื่องราบเรียบ มีบทบรรยายประกอบบท เจรจา หักมุมให้ตื่นเต้นเป็นระยะเช่นการปฏิวัติจนต้องหนีไปอยู่ฮ่องกงชีวิตที่ล้มเหลวถึงตายของลูกชายคนเล็กสุดที่ทั้งรักและเป็นห่วง

       ปอนด์ขาว 70 แกรม 16 หน้ายก 291 หน้า ไสกาว 65 บาท


เงาจันทร์ (นามแฝง). หัวใจดอกไม้. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2547.

        เป็นรวมเรื่องสั้นแนวรักเศร้ารันทด 15 เรื่อง เช่น คนจร หมื่นแสน อาลัย ผู้สืบทอด ฝันร้าย โศกนาฏกรรม ละครฉากเศร้า บนเส้นทาง แห่งชะตากรรม พ่อ เป็นต้น
        เรื่อง หัวใจดอกไม้ เป็นเรื่องที่นำมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง
        แกนของเรื่อง สะท้อนอารมณ์ใฝ่ต่ำผิดผัวผิดเมียของภรรยากับเพื่อน สามีเพราะไม่สามารถหักห้ามความต้องการทางเพศของตนเองได้ จนต้องมี ชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์และขมขื่นใจทุกคืนวันตราบชั่วชีวิต
        ตัวละคร มี 4 คนคือ ทิดมาดกับภรรยาชื่อนาง และทิดเย็นกับภรรยา ชื่อสร้อย
        ฉาก บ้านริมคลองกลางท้องทุ่งในชนบท
        ภาษา เป็นภาษาพูดแบบสุภาพของชาวบ้าน เช่น “จริงด้วยซีนะ” “น่าแปลกนะที่ก่อนหน้านี้ ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย จนกระทั่งพี่บอกข้า”
        การดำเนินเรื่อง เกือบทั้งหมดเป็นบทบรรยาย โดยมีบทเจรจาแทรกประปราย ดำเนินเรื่องหักมุมย้อนกลับไปกลับมา

        ปอนด์ขาว 80 แกรม 8 หน้ายกตัด 224 หน้า ไสกาว 150 บาท


บทชี้นำหนังสือวิชาการ
         วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์. ตำราอาหารสำหรับฝาอบ. กรุงเทพฯ : อาเชี่ยน โปรโมชั่น, 2527.
         อาร์ต 250 แกรม A4 160 หน้า เย็บกี่ปกแข็ง 350 บาท ภาพสี่สีมีทั้งครึ่งหน้า มากกว่าครึ่งหน้า และเต็มหน้า เกือบทุกหน้า (หน้า 1-112)

คุณค่าทางวิชาการ
         เป็นตำราคู่มือการทำอาหารโดยวิธีใช้ฝาอบไฟฟ้าที่น่าใช้มากเล่มหนึ่ง กล่าวคือ
         1. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ แต่ละส่วนแบ่งเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยปริมาณเป็นสัดส่วนของเครื่องปรุง และลำดับขั้นปรุงอาหารเป็นรายชนิด คือ
             1.1 อาหารไทย แบ่งเป็นของคาว 22 ชนิด เช่นห่อหมกเศรษฐี ลาบเป็ดหลอด พริกขิงกุ้งย่าง กระหล่ำเปลือย ตับแอโรบิค เป็นต้น
ของหวาน 15 ชนิด เช่นกลีบลำดวน หน้านวล พายหม้อแกง เป็นต้น
             1.2 อาหารนานาชาติ แบ่งเป็น 4 ชาติ คืออาหารจีน 10 ชนิด อาหารญี่ปุ่น 4 ชนิด อาหารเมเลเซีย 2 ชนิด และอาหารฝรั่ง 64 ชนิด
             1.3 เบเกอรี่ 66 ชนิด
             1.4 เรื่องน่ารู้ 8 เรื่อง เช่นศิลปะการทำขนม การชั่ง ตวงอุณภูมิและเวลาที่พอเหมาะ
         2. รายการอาหารแต่ละชนิด ประกอบด้วยชนิดของวัตถุดิบที่เป็น
ชนิดของเครื่องปรุงพร้อมระบุปริมาณชิ้นหรือชั่งตวงอย่างชัดเจน บอกขั้นตอนการปรุงที่ปฏิบัติตามได้โดยง่ายเป็นลำดับ บอกเคล็ดการปรุงแทรกเป็นระยะ ๆ
         3. มีภาพสีสวยสดโตเห็นชัดเจนเหมือนจริงจนน่ารับประทานมาก เป็นภาพเต็มหน้าบ้าง ครึ่งค่อนหน้าบ้าง จัดวางตำแหน่งภาพอย่างพอเหมาะแบบมีศิลป์
บางภาพวางทับซ้อนกลมกลืนไปกับตัวอักษรและสีพื้นอย่างสวยงามลอยเด่นสะดุดตา
         4. ภาษา วรรคตอน สะกดการันต์ ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้โดยทันที


คณะผู้จัดทำ
         คณะผู้จัดทำ ประกอบด้วยส่วนงานฝ่ายต่าง ๆ ที่ร่วมกันรับผิดชอบ เป็นที่น่าเชื่อถือในคุณภาพของหนังสือตำราปรุงอาหารฉบับนี้ ดังนี้
         1. ที่ปรึกษาค้นคว้าและทดลองตำรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยทิพย์  สาชลวิจารณ์  
             ภาควิชาโภชนวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
         2. บรรณาธิการบริหาร        ประชุม  ศิริธรรมวัฒน์
         3. กองบรรณาธิการ           สุมนา  บุญธรรม
                                                 สุธาทิพย์  แพรประเสริฐ
         4. ฝ่ายทดลองครัว             ศรีประพัทธ์  สาหร่ายกาญจน์
                                                 จรัสศรี  ชัมพูนทะ
         5. ถ่ายภาพ                        วิรัตน์  ก่อเกียรติ
         6. บรรณาธิการฝ่ายศิลป์     จรัญญา  ฤทธิรุตม์
         7. วาดภาพประกอบ            ผดุง  ไกรศรี
         8. ฝ่ายจัดจำหน่าย              อรัญญา ศิริธรรมวัฒน์
         9. ผู้จัดทำ                         บริษัทอาเชี่ยน โปรโมชั่น จำกัด
                                                  (เจ้าของลิขสิทธิ์) 1851 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน
                                                 กรุงเทพฯ 10500 โทร. 2527882
         10. เรียงพิมพ์                    สยามคอมพิวกราฟิค
         11. แยกสี                         ทำเพลท  71  ฟิล์ม
         12. พิมพ์ที่                        โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์
                                                 79-83 ถนนเฟื่องนคร
                                                 ตรงข้ามวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ
         13. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา           นางส่งศรี เอี่ยมสะอาด


คุณภาพด้านการพิมพ์ กระดาษ รูปเล่ม
         1. พิมพ์ระบบออฟเซตสี่สี ภาพสีสวยเป็นธรรมชาติตรงตามความเป็นจริง ภาพมีขนาดใหญ่พอเหมาะเห็นชัดเจน สวยงามลอยเด่นบนหน้ากระดาษสมจริง
         2. กระดาษพิมพ์ กระดาษที่พิมพ์ภาพเป็นกระดาษอาร์ต 250 แกรมอย่างดี (หน้า 1-112) ส่วนที่ไม่มีภาพ (หน้า 113-160) พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขาว
120 แกรม ซึ่งเป็นกระดาษคุณภาพสูง หนา ทนทนมากกว่ากระดาษพิมพ์ตามทั่วไป
         3. รูปเล่ม มีขนาดใหญ่เต็ม A4 ทำให้บรรจุเนื้อหาและพิมพ์ภาพได้มาก
และโตเต็มตา เย็บกี่ปกแข็งทนทาน และยังทำให้สามารถเปิดหน้ากระดาษได้เต็มที่โดยไม่ติดอกเล่ม


ราคา
         ราคาเล่มละ 350 บาท เปรียบเทียบคุณภาพทั้งเล่มในทุกด้านแล้วคุ้มค่าเกินราคา


 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318   ข้อเสนอแนะ :
card@msu.ac.th