ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham University Learning Online System

portfolio site templates

โปรดเลือกการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป

Mobirise

ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
MS๊U-Digital Book

สื่อหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือ Digital ฺฺBook เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เรียน เนื่องจากในส่วนประกอบของหนังสือมีทั้งภาพ เสียง และวิดีโอบรรจุอยู่ภายใน ผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านได้ผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทีมงานพัฒนาและให้บริการ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัยผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หรือ Digital ฺฺBook สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เรียนเนื่องจากในส่วนประกอบของหนังสือมีทั้งภาพ เสียง และวิดีโอบรรจุอยู่ภายใน ผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านได้ผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อเสมือนจริง 360 องศา หรือ Virtual Reality 360 เป็นการจำลองสถานะการให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเสมือนว่าได้เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ ประกอบด้วยภาพ เสียง และวิดีโอ ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้ผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Address

ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B     สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม  4150

Contacts

Email: elearning@msu.ac.th           
Phone: (043) 754-350 , 2426        
Fax: (043) 754-350